Mesen

Bebat

In samenwerking met Bebat, konden inwoners batterijen sparen om een speeltuin in hun gemeente te winnen.