Erkend Ambacht

De wet definieert de ambachtsman voortaan als volgt: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie. Deze erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van uw activiteit, het manuele aspect van uw werk en uw knowhow als ambachtsman of -vrouw.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Google+